Najduže se znamo

Banka Poštanska štedionica jedna je od najstarijih finansijskih institucija u Srbiji koja postoji i kontinuirano radi duže od 95 godina. Ponosna na svoju tradiciju i veliki broj klijenata, prati savremene trendove u bankarstvu i razvija nove proizvode i usluge.
Sa klijentima, kao i zajednicom u kojoj posluje, Banka Poštanska štedionica razvija dugoročne i harmonične odnose. Pod sloganom „Još bliže vama“ širi poslovnu mrežu, koju danas čine 154 ekspoziture širom Srbije.