PERSPEKTIVE RAZVOJA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SRBIJI – PROGRAM OSIGURANJA OD RAKA

U zemljama s najrazvijenijom zdravstvenom zaštitom, već dugi niz godina prepoznata je potreba za dodatnim zdravstvenim osiguranjem za slučaj obolevanja od najtežih, pre svega malignih bolesti. Srbija je zemlja srednje učestalosti pojave raka, ali visoke stope mortaliteta, to jest umiranja, što pokazuje da prevencija i rano prepoznavanje bolesti još uvek nisu na odgovarajućem nivou. Podatak da su stope umiranja od malignih bolesti znatno niže u zemljama Skandinavije govori da se ova bolest može pobediti ukoliko se na vreme dijagnostikuje i na pravi način leči.
U Srbiji je, po prvi put, u saradnji sa stručnjacima, razvijen poseban program osiguranja za slučaj obolevanja od raka – Cancer Protection. Ovakav vid dodatnog zdravstvenog osiguranja dostupan je svima i podrazumeva ne samo finansijsku podršku već i optimalnu stručnu podršku pacijentima. Naime, ovim vidom osiguranja obuhvaćena je mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja s preporučenim načinom lečenja u referentnim zdravstvenim centrima u svetu kao što su Harvard Medical School Teaching Hospitals i London's King's College Hospital.
Rak se može pobediti jedino znanjem, pravovremenom dijagnozom i odgovarajućom terapijom. Rana prevencija i zdrav stil života, bez pušenja, alkoholizma i gojaznosti, može dovesti do pada broja obolelih za više od 30 posto. Zaključivanje polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za slučaj obolevanja od raka svakako je dobar vid preventive, ističe dr Janko Samardžić, spec. kliničke farmakologije.
Pristupačna cena osiguranja Cancer Protection, kao poseban vid dodatnog zdravstvenog osiguranja, podrazumeva isplatu ugovorene sume ili njenog dela ukoliko se osiguraniku u toku trajanja osiguranja postavi prva dijagnoza raka. Po pristupačnoj ceni, već od nekoliko stotina dinara mesečno, osigurana suma u slučaju postavljanja dijagnoze može biti od 500.000 dinara do 5.000.000 dinara. Posebna prednost polise Cancer Protection jeste mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja, s preporučenim načinom lečenja u saradnji s kompanijom „MediGuide“. Ova renomirana kompanija iz SAD omogućava kontakt i pribavljanje drugog lekarskog mišljenja u vrhunskim zdravstvenim centrima u svetu.
Sve potrebne informacije možete dopiti besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com.