Bogati smo onoliko koliko prijatelja imamo.
Prijatelji su kao pritoke.
Ulivaju se u nas.
Teku kroz život sa nama.
I u nama.
Dunav je širok, miran i postojan.
Ali, u toj mirnoći leži velika snaga i moć.

Poverenje, pouzdanost, sigurnost i snaga stvorile su TRADICIJU Kompanije Dunav osiguranje tokom četiri i po decenije postojanja. Sve što radimo, i čemu stremimo svodi se na jedno: biti i ostati prijatelj.

Naš slogan obećava, a mi se trudimo da ga svakodnevno opravdamo. To pokazujemo pružanjem podrške humanitarnim akcijama, naučnim skupovima, kulturnim manifestacijama i događajima. Smatramo da je to čast i obaveza jedine preostale nacionalne osiguravajuće kuće na tržištu. Trudimo se da pomognemo svima - Od Akademije nauka, Univerziteta, Srpske pravoslavne crkve, pa do filmskih, muzičkih, baletskih, modnih i pozornišnih festivala. Podršku pružamo najvećim sportskim klubovima, kao i pojedincima u individualnim sportovima. Neki od najvećih su prvu potporu i oslonac dobili upravo od nas. Ostaćemo na istim visinama, ostaćemo prijatelj talentovanim, vrednim i uspešnim.

45 GODINA PRIJATELJSTVA
Prijatelj ostaje prijatelj.
Dunav osiguranje.