Kao društveno odgovorni projekat, Beogradska nedelja mode će nastaviti da podržava edukativnu akciju “Jači od straha” sa ciljem da na kreativan način informiše i edukuje javnost o simptomima kancera, ukaže na značaj prevencije, rane dijagnostike i adekvatnog lečenja, kao i da pruži podršku obolelima i njihovim porodicama. #jaciodstraha

Modni radnici uz podršku poznatih ličnosti i pacijentkinja koje su se suočile sa karcinomom dojke ukazaće i ovom prilikom na činjenicu koliko je važno na vreme uočiti promene na telu i savladati strah od odlaska kod lekara.

U Srbiji karcinom dojke je medju vodećim malignim oboljenjima po oboljevanju, ali i po smrtnosti. Svake godine u našoj zemlji oboli oko 4.000 žena, a ako 1.600 njih izgubi bitku sa tom bolešću. Uprkos tome što se statistički gledano žene u Srbiji nalaze u srednjem riziku od obolevanja kada je u pitanju učestalost raka dojke u Evropi, po smrtnosti se nalazimo među vodećim zemljama. I pored dostupnosti savremenih terapija za lečenje karcinoma dojke, bolest se često prekasno otkriva čime se umanjuju šanse za izlečenje.

Danas u razvijenom svetu, pre svega u SAD i Zapadnoj Evropi čak 70-80% karcinoma dojke se registruje u ranoj fazi. Zahvaljujući ranom otkrivanju i lecenju savremenim terapijama u ovim delovima sveta je smrtnost od karcinome dojke značajno snižena – čak 35 posto u poslednjih tri i po decenije.

Dobra vest je da obavezni organizovani skrining za rak dojke u Srbiji, sve veća dostupnost digitalnih mamografa, kao i veća dostupnost informacijama, medijske kampanje i svest žena, dovode do otkrivanja raka dojke u ranijem stadijumu kod sve većeg broja žena.